literatamente

Significado de Literatamente

adv.
1. De maneira literata; de modo culto, douto ou erudito; de forma ilustrada, instruída, letrada ou luminar.
(Etm. literata + mente)

Sinónimos de Literatamente

cultamente, doutamente, eruditamente, ilustradamente, instruidamente, luminarmente