laringalgia

Significado de Laringalgia

f. Neuralgia laríngea. (Do gr. larunx + algos)