enxecar

en·xe·car

Significado de Enxecar

v. t. Ant. Causar enxeco a. Vexar. Multar.

Definição de Enxecar

Classificação gramatical: Verbo
Divisão silábica de enxecar: en·xe·car