colateralmente

Significado de Colateralmente

adv.
1. De maneira colateral; de modo paralelo ou transversal.
(Etm. colateral + mente)

Sinónimos de Colateralmente

paralelamente, transversalmente

colateralmente