carrega-burro

Significado de Carrega-burro

f. Casta de uva de Tôrres-Vedras.